Otevíráte novou kavárnu nebo penzion? Nabízíte své špičkové výrobky na globálním trhu a potřebujete se adekvátně prezentovat? Rozrostlo se vaše rodinné vinařství a stává se vám obživou? Je pro váš spolek důležité, jak působí na veřejnost? Pořádáte festival (nebo „jenom“ vlastní svatbu) a je pro vás nezbytný osobitý styl?
Všechny tyto různorodé situace se obvykle neobejdou bez promyšlené vizuální komunikace – bez účelné a přitom estetické „organizace prostoru“, tedy bez designu. Bývá výhodou, když mluví vaším specifickým a snadno rozeznatelným vizuálním jazykem.
Možná postačí dobře vybrané písmobarevnost, možná bude potřeba vytvořit sadu směrovek a piktogramů, třeba opravdu potřebujete budovat značku a k ní výmluvné a zapamatovatelné logo, možná je pro vás důležité finální balení vašich výrobků. A jistě i web…
Co nabízím?
Jsem zvyklý „vizuálně myslet“ a je mně blízký jazyk symbolů – „vizuálních zkratek“, které jsou v mnoha případech schopné poskytnout komplexnější a přímější informaci.
​​​​​​​Vytvářím loga, značky produktů i služeb, piktogramysymboly jako součásti komplexního vizuálního stylu nejrůznějších společností a projektů. 
Úkoly grafického designera jsem zvyklý řešit komplexně, s vědomím všech souvislostí, do kterých grafický design vstupuje. Jsem zvyklý pracovat i na pomezí designu grafického, interiérovéhoproduktového.
Nejsem tvůrce webů a obrazovkových aplikací – vnímám tento obor jako natolik specializovaný, že v případě potřeby spolupracuju s těmi, kdo jej skutenčně ovládají. Nejsem ani komerční ilustrátor či kreslíř – o to raději v projektech spolupracuju s profesionály těchto oborů.