Časopis, firemní magazín, prezentační brožura, odborná publikace. Tiskoviny, na jejichž vzniku se v ideálním případě podílí řada profesí.
Redakce stanovuje témata, autoři píší texty, editoři je upravují, vymýšlejí titulky, obrazová redakce shání fotografie a ilustrace, grafici vytvářejí vizuální podobu jednotlivých stran, „nalévají“ do nich texty a osazují obrazy, korektor vše pečlivě pročítá a opravuje…     
V praxi se ale při vzniku tohoto typu publikací často setkávám s mnohem skromnějším zázemím. Mám za sebou řadu zkušeností, kdy jsme i v mnohem menším týmu dokázali dospět ke kvalitnímu výsledku.​​​​​​​
Co nabízím?
Především práci grafického designera a typografa
tvorbu vizuální koncepce a kompletní zpracování dodaných textů a obrazů do finální podoby připravené k publikování (ať už tiskem nebo elektronicky). V případě zájmu lze využít mojí úzké spolupráce s kvalitní tiskárnou vybavenou jak offsetovými, tak digitálními stroji.
V nezbytné míře také práce redakční a editorské (stylistická úprava textů, jejich editace, tvorba titulků, dotvoření struktury rubrik apod.). Ve zkratce: ze sesbíraných materiálů vám pomůžu vytvořit časopis nebo firemní magazín.  
Až na výjimky vytvářím veškeré grafické prvky jako originály, nečerpám z obrazových a fotografických bank. Pokud nemá zadavatel k dispozici vlastní zdroje, využívám bohatý archiv vlastních fotografií z nejrůznějších tematických oblastí, v případě potřeby sám pořizuju snímky odpovídající vizuální koncepci jednotlivých projektů.