Stanovit cenu tvůrčí práce není právě jednoduchá úloha. Do hry vždy vstupuje celá řada proměnných, obtížností zadání počínaje a rozsahem jeho zpracování konče. 
Na základě zkušeností s předchozími projekty se vždy snažím odhadnout minimální, ale také maximální časové nároky zadání. O překvapení tu však přesto není nouze. K častým důvodům prodlužování práce patří neúplné podklady od zadavatele nebo změna zadání v průběhu práce.​​​​​​​
​​​​​​​Běžná grafická práce
900 Kč / hod.
Zpracování textu a obrazu z čistých podkladů na základě odsouhlaseného konceptu.

Konzultace a společný čas nad projektem
1.500 Kč / hod.

Živá či online pracovní setkání se zadavatelem poté, co u mě objedná práci.
Úvodní jednání, kdy spolupráci domlouváme, nejsou zpoplatněna.


Koncepční a editorská práce u vzniku publikací
2.200 Kč / hod.

Vytvoření koncepce publikace či podobného projektu (téma a způsob sdělení, struktura atd.), editace textů, případně vyhledání adekvátního obrazového doprovodu a další „negrafické“ práce.

Produkční činnost přímo spojená se zakázkou
400 Kč / hod.

Komunikace a konzultace s tiskárnami, dodavateli materiálu, dílčích technologií apod.

Přímé náklady
dle skutečnosti

Cestovné, nákupy subdodávek apod.


Autorská odměna za designový návrh
dle typu projektu

Žádná z hodinových sazeb nezahrnuje chvíle, kdy nad návrhem přemýšlím, kdy „zraje v hlavě“. Ano, na skvělé a invenční řešení se někdy podaří přijít téměř obratem. Častěji ale k výsledku, který vypadá čistě, elegantně, až samozřejmě, vede cesta plná odboček a zavržených variant. Autorská odměna tak zahrnuje tento těžko měřitelný proces a zároveň zohledňuje dopad a/nebo komerční potenciál návrhu i zadavatele. Příklad vizuálního stylu a loga: cena pro malé rodinné vinařství – 3.000 Kč, cena pro společnost pohybující se na globálním trhu biotechnologií – 25.000 Kč.
Ke všem částkám je nutné přičíst DPH 21 %. Účtována je každá započatá čtvrthodina.
U neziskových organizací a projektů sleva dohodou. Rád v těchto případech hledám spolu se zadavatelem nejlepší možné řešení, které zároveň finančně odpovídá možnostem rozpočtu.