Kniha o doktorátech honoris causa udělených v letech 1993–2022. Navrhl jsem (s využitím prvků daných manuálem loga JAMU) výtvarnou koncepci. Zpracoval veškeré obrazové podklady, vysázel texty v šesti jazycích, včetně notových značek, a knihu připravil k tisku.
Bylo mně potěšením dostat se prostřednictvím této práce do blízkého kontaktu s mojí alma mater, kde jsem na divadelní fakultě absolvoval téměř přesně před dvaceti lety.