Kolem roku 2000 začala v rámci Nadace Partnerství vznikat představa o vytvoření sítě turistických, převážně cyklistických stezek, spojujících vinařské lokality na Moravě. K cílům patřila nejen obecná podpora „měkkého“ turistického ruchu, ale také malého vinařství, které podstatným způsobem spoluutváří charakter jižní a východní Moravy. Pro vznikající projekt jsem vytvořil logo a systém značení stezek, návrh informačních panelů i některé základní tiskoviny, po několik dalších let jsem na vývoj celé věci neměl žádný vliv.
Moravské vinařské stezky se brzy staly populární a samozřejmou součástí vinařských krajů Moravy a navázala se na ně celá řada dalších aktivit. Mezi nimi i Festival otevřených sklepů a ​​​​​​​Festival víno zblízka, pořádané obecně prospěšnou společností Partnerství. Po více než deseti letech jsem se tak mohl k původnímu nápadu vrátit a rozvinout jej do nové podoby.