Zejména v letech 1996–2010 jsem intenzivně spolupracoval s Asociací českých filmových klubů (AČFK). Přineslo to řadu zajímavých zadání, příležitostí a zkušeností. Zásadní byla práce na grafice a tiskovinách Letní filmové školy (LFŠ). V návaznosti na hlavní vizuální prvky a plakát každého ročníku, jehož autorem byl Robert V. Novák, jsem vytvářel a sázel objemný katalog akce a další materiály. A také Filmové listy, tehdy velmi obsažný každodenní zpravodaj vytvářený profesionálním redakčním týmem (s dlouholetým šéfredaktorem Janem Lukešem). 
Vedle LFŠ a na ni volně navázaného velkorysého filmového Projektu 100 patřily k významným každoročním akcím semináře britského filmu a archivního filmu. Ve spolupráci s AČFK je pořádala Městská kina v Uherském Hradišti (MKUH) a já jsem měl několikrát možnost jim dát kompletní vizuální podobu.