Grafická úprava, sazba a příprava tisku vlastní básnické sbírky vydané v roce 2019 u ​​​​​​​Větrných mlýnů. Velmi jsem stál o to, abych mohl knížku dotvořit vyšívanými obrazy Daniely Mikuláškové. Ukázalo se ale, že i při sebelepší reprodukci tiskem ztrácejí svoji podstatnou kvalitu, jemnost prostorového vjemu. Se souhlasem autorky jsem tedy vyšívané kompozice převedl do podoby jakýchsi vícebarevných dřevořezů.