V roce 2003 jsem se jako aktivní člen vedení občanského spolku Prázdninová škola Lipnice stal spoluzakladatelem časopisu pro zážitkovou pedagogiku. První číslo tohoto periodika, které pokračuje dodnes (nahlédněte), vyšlo na jaře roku 2004. Podílel jsem se na vytvoření obsahové koncepce, podílel jsem se na vedení projektu i na práci redakční rady. Do roku 2009 (č. 11) jsem byl výhradním autorem vizuální podoby časopisu, který jsem také sázel a připravoval do tisku. V Gymnasionu jsem také uplatnil množství vlastních fotografií.